VG-G1

Mã sản phẩm:VG-G1
Tên sản phẩm:Gương tắm
Kích thước:500 x 700 x 5mm