VG-G5

Mã sản phẩm:VG-G5
Tên sản phẩm:Gương tắm
Kích thước:600x800x5mm