VG-GĐ02

Mã sản phẩm:VG-GĐ02
Tên sản phẩm:Gương điện
Kích thước: Theo yêu cầu thiết kế