VG-GĐ1

Mã sản phẩm:VG-GĐ01
Tên sản phẩm:Gương điện
Kích thước: Theo yêu cầu thiết kế