Gương & Phụ kiện >> Gương >> VG831 (KT: 500 x 700 x 5mm)

VG831 (KT: 500 x 700 x 5mm)

Mã sản phẩm:VG831 (VSD G1)
Tên sản phẩm:Gương tráng bạc 7 lớp
Kích thước:500 x 700 x 5mm