Gương & Phụ kiện >> Gương >> VG832 (KT: 500 x 700 x 5mm)

VG832 (KT: 500 x 700 x 5mm)

Mã sản phẩm:VG832(VSD G2)
Tên sản phẩm:Gương tráng bạc 7 lớp
Kích thước:500 x 700 x 5mm