Gương & Phụ kiện >> Gương >> VG834 (KT: 450 x 600 x 5mm)

VG834 (KT: 450 x 600 x 5mm)

Mã sản phẩm:VG834 (VSD G4)
Tên sản phẩm:Gương tráng bạc 7 lớp
Kích thước:450 x 600 x 5mm