Gương & Phụ kiện >> Gương >> VG835 (KT: 600x900x5mm)

VG835 (KT: 600x900x5mm)

Mã sản phẩm:VG835 (VSD G5)
Tên sản phẩm:Gương tráng bạc 7 lớp
Kích thước:600x900x5mm