VKT02

Mã sản phẩm: VKT02
Tên sản phẩm: Khay tắm sứ
Kích thước: 1.000x1.000x110mm
Màu sắc: Trắng

CÁC SẢN PHẨM KHÁC