VKT03

Mã sản phẩm: VKT03
Tên sản phẩm: Khay tắm sứ
Kích thước: 800x1.000x110mm
Màu sắc: Trắng

CÁC SẢN PHẨM KHÁC