VG98 (VGPK08)

Mã sản phẩm: VG98 (VGPK08)
Tên sản phẩm: Phụ kiện phòng tắm
Chất liệu: Inox 304