VG110 (VSD110)

Mã sản phẩm:VG110 (VSD110)
Tên sản phẩm:Vòi nước lạnh
Màu sắc: Crom