VG822 (VGXP2.1)

Mã sản phẩm:VG822 (VGXP2.1)
Tên sản phẩm:Xịt vệ sinh
Màu sắc: Crom

Xịt vệ sinh Đồng mạ Crom