VGSP1

Mã sản phẩm:VGSP1
Tên sản phẩm: Siphon giật
Màu sắc: Crom