VGSP3

Mã sản phẩm:VGSP3
Tên sản phẩm:Siphon lật
Màu sắc: Crom