VGXP2.1

Mã sản phẩm:VGXP2
Tên sản phẩm:Xịt vệ sinh
Màu sắc: Crom

Xịt vệ sinh Đồng mạ Crom