VGXP5

Mã sản phẩm:VGXP5
Tên sản phẩm:Xịt vệ sinh
Màu sắc: Trắng