VGXP6

Mã sản phẩm:VGXP6
Tên sản phẩm:Xịt vệ sinh
Màu sắc: Trắng