VSD110

Mã sản phẩm:VSD110
Tên sản phẩm:Vòi máy giặt
Màu sắc: Crom