Gương SF833

Mã sản phẩm: SF833
Tên sản phẩm: Gương tráng bạc 7 lớp
Kích thước: 500 x 700 x 5mm