Gương SF834

Mã sản phẩm: SF834
Tên sản phẩm: Gương tráng bạc 7 lớp
Kích thước: 450 x 600 x 5mm