Gương SF835

Mã sản phẩm: SF835
Tên sản phẩm: Gương tráng bạc 7 lớp
Kích thước: 600x900x5mm