Chậu rửa P.23.321

Chậu rửa dương bàn
Đã bao gồm nút thoát chậu P.75.320
Men nano kháng khuẩn
Kích thước: W575,5 x D388mm
Gợi ý sản phẩm đi kèm: P.52.351, P.52.356