Sen tắm P.50.320

Sen tắm đứng sàn cấp nước bồn tắm
Bát sen massage 3 chế độ
Bề mặt mạ chrome, niken
Vật liệu bộ trộn ceramic, UPVC
Kích thước: W232 x D325 x H970mm