Tin tức và sự kiện

CHI BỘ BAN THƯƠNG MẠI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(26/10/2022)

Ngày 24/10/2022, Chi bộ Ban Thương mại đã tiến hành tổ chức kết nạp cho 04 quần chúng ưu tú của Công ty cổ phần Thương mại Viglacera vào đảng gồm:

Đ/c Mai Công Chính - Giám đốc Chi nhánh Vinh

Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ

Đ/c Đỗ Kim Cúc - Chuyên viên phòng TCKT

Đ/c Đinh Thị Thanh Hoa - Phó Giám đốc Ban Simas

 

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trang trọng theo đúng nghi lễ do điều lệ đảng qui định. Dự lễ kết nạp có đ/c Nguyễn Quí Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Viglacera- CTCP. Đ/c Nguyễn Mạnh Hiếu- Bí thư Chi bộ Ban Thương mại; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Viglacera. Các đồng chí trong Ban Chi ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Ban Thương mại.

 

 

Trong quá trình phấn đấu với sự giúp đỡ của Chi ủy Chi bộ Ban Thương mại, các đ/c Mai Công Chính; Hoàng Anh Tuấn; Đỗ Kim Cúc và Đinh thị Thanh Hoa đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhận thức về trình độ lý luận chính trị, chấp hành tốt mọi mọi chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Bản thân chấp hành tốt các nội qui, qui định của Công ty, phát huy tinh thần sáng tạo, gương mẫu phấn đấu cùng bộ phận của mình hoàn thành nhiệm vụ, được tập thể và quần chúng tín nhiệm, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

 

 

 

Cũng tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Quí Tuấn phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty và các đồng chí trong Ban Chi ủy Chi bộ trao quyết định kết nạp và chúc mừng 4 đồng chí Đảng viên mới. Đồng thời đ/c Bí thư Chi bộ Ban Thương mại phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới kết nạp. Tin tưởng các đ/c đang công tác tại các vị trí tiếp tục rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, phấn đấu cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đ/c Bí thư Chi bộ cũng đã phân công các đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục kèm cặp, giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới trở thành đảng viên chính thức.

 

 

Một số hình ảnh tại Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ Ban Thương mại: