ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN THƯƠNG MẠI TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP DIỄN RA TỐT ĐẸP

Sáng ngày 24/09/2022, tại Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera, Chi bộ Ban Thương Mại thuộc Đảng bộ Tổng công ty Viglacera – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có: 16 đảng viên/tổng số 24 đảng viên được triệu tập (Vắng 08 đồng chí có lý do), trong đó đảng viên chính thức: 15 đồng chí; Đảng viên dự bị: 01 đồng chí.

Đại hội Chi bộ Ban Thương Mại nhiệm kỳ 2022 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên Chi bộ. Đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng, Quy định, Hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Nguyễn Việt Cường đã trình bày Báo Cáo kết quả lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi Đại dịch Covid19, Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội nhiều lần tại nhiều khu vực, việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Nhưng Chi bộ đã chỉ đạo các bộ phận trong Ban Thương Mại và Công ty cổ phần Thương Mại Viglacera hoàn thành tốt các chỉ tiêu chính đã đặt ra.

Các chỉ tiêu chăm lo đến việc làm, đời sống và thu nhập của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động của đơn vị giữ được ổn định. Công tác xã hội, đoàn thể được thực hiện đầy đủ và chu đáo; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thu chi Đảng ohis và công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. Báo cáo tổng kết cũng thẳng thắn nêu những khuyết điểm để đưa ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ đã đề ra các nội dung để đáp ứng với thực tiễn của Công ty, tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ mới với khối lượng ngày càng gia tăng đòi hỏi các bộ phận không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đòi hỏi Chi bộ cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chi bộ đã đưa ra nhiều giải pháp toàn diện mà một trong các giải pháp quan trọng, mang tính cơ sở là tiếp tục phát huy thế mạnh đoàn kết của Chi bộ, phát huy tinh thần của từng Đảng viên và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu – Bí Thư Chi bộ mới đã đánh giá cao các kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm Kỳ 2020 – 2022. Đồng Chí Nguyễn Mạnh Hiếu cũng đã báo cáo, góp ý nhằm định hướng cho Chi bộ phát huy tốt hơn nữa các thế mạnh và khắc phục các khó khăn để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra trong Nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội cũng được lắng nghe các tham luận với các chủ đề khác nhau của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ với các giải pháp nhằm xây dựng, đổi mới các hình thức và nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao để Chi bộ ngày một vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội cũng đã lựa chọn và bầu vào cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 những đồng chí đảng viên tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin liên quan